A A A

FOR UTSTILLERE

Invitasjon til deltagelse på Sandefjord Julemarked 2019!

30.november-1.desember * 6.-8.desember * 13.-15.desember

For 15.gang arrangeres det julemarked med koselige røde boder plassert rundt juletreet på Torvet i Sandefjord. Arrangementet er et resultat av dugnadsinnsats, støtte fra næringsliv, kommune og samarbeidspartnere. Markedet skal være til glede for befolkning og aktører, og drives non profitt.

Med denne invitasjonen ønsker vi å spørre om du eller ditt firma vil leie en bod for salg av

kunsthåndverk, brukskunst, tradisjonsrike juleprodukter, matprodukter eller

gave- og håndverksprodukter på årets julemarked.

Bod kan leies følgende helger:

Dato

Bod (2x3 m)

30.november-1.desember

Kr. 1.400

6.-8. desember

Kr. 1.800

13.-15. desember

Kr. 1.800

Bod leies fortrinnsvis for alle dagene i den nevnte helg, og prisen gjelder for hele helgen. Strøm og markedsføring er inkludert i leien. Velger du å leie bod for alle 3 helgene gis 10% rabatt. Bodene skal være betjent og tilgjengelig for publikum i hele åpningstiden, opp- og nedrigging må skje før og etter åpningstid.

Innredning av boder

Våre rødmalte boder er 2 x 3 meter og oppført i treverk med luke som åpnes opp. Noen boder kan også åpnes delvis i front. Det er dør og inngang på siden av boden.

Når det gjelder belysning, er det lysstoffrør i taket. Dersom utstiller vil ha med ekstra lys er det kontakt til det. Varmeovner tar dere med selv, men vi ber om forståelse for at stråle- og vifteovner må slås av over natten pga. sikkerhet. Det kan være lurt å ta med en skjøteledning om utstiller har flere ting som trenger strøm. Det er ca. 3000 Watt pr. bod, derfor lurt å sjekke hvor mye strøm hvert apparat trekker slik at ikke sikringen går.

Siden det er ulike behov med hensyn til møblering, ber vi om at alle selv tar med det de ønsker for å presentere sine varer. Det er mulig å spikre i vegger og tak for å henge opp varer, men dette må fjernes etter utleieperioden er over. Det er anledning til å legge varene på bord utenfor bodene, men ikke sette opp ekstra telt.

Vi håper alle utstillere er med og lager et hyggelig miljø rundt boden sin med utstilling og pynt utenfor og inne i boden slik at publikum opplever et levende og fargerikt julemarked.

Salgsartikler:

Vi ønsker leietagere som ivaretar den gode håndverkstradisjonen. Kunsthåndverk, brukskunst, juleprodukter, mat produkter, diverse gave- og håndverksprodukter er populære produkter på markedet. Leietakere er selv ansvarlig for å skaffe de nødvendige godkjenninger for salg, hvis dette kreves for sitt produkt.

Kontakt og informasjon:

Fjorden Sanitetsforening bistår Sandefjord Julemarked med koordinering av årets julemarked.

Spørsmål kan rettes til prosjektgruppen v/Kathrine Risanger, Mob:45278020 eller på

e-post: julemarked@sandefjordbredband.net

Bestilling:

Det er 13 boder for utleie hver helg på årets marked. I enkelte tilfeller kan vi akseptere egen bod, men dette vurderes fra gang til gang.