A A A

OM JULEMARKEDET

 

Det Kulturelle Julemarkedet i Sandefjord ble første gang arrangert i 2004 og har nå byttet navn til Sandefjord Julemarked.

 

Det var en stund usikkert om det fortsatt skulle være julemarked på Torvet i Sandefjord. Det blir det! De tradisjonelle røde bodene vil fortsatt få plass på et tradisjonsrikt marked. Navnebyttet indikerer at kulturen ikke lenger vil få en fremtredende rolle, med egen scene, lyd og lysanlegg. Sandefjord julemarked vil bygge videre på kjernen i markedet, med 14 små og to store røde boder, plassert på Torvet i Sandefjord rundt det vakre juletreet som tidligere. Teknisk assistanse og miljøskapere vil forstsatt være på plass.


Organisering av prosjektet:
Sandefjord Julemarkedet organisert som en forening med styre og årsmøte som foreningens organer. Prosjektet koordineres av Visit Sandefjord.

Følg oss på Facebook: facebook.com/SandefjordJulemarked

 

For mer informasjon kontakt:
Sandefjord Julemarked
Prosjektkoordinator: Kathrine Risanger, ved prosjektgruppa i Fjorden Sanitetsforening 
Tel: 45 27 80 20, E-post: julemarked@sandefjordbredband.net